Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren


Primăria Municipiului Dej

Interacționează cu Primăria Municipiului Dej

Lista acte necesare

  • Declarație fiscală tip Model 2016 ITL - 004
  • Codul unic de înregistrare / codul de înregistrare fiscală
  • Actul de dobândire/instrăinare a dreptului de proprietate/ administrare/ folosinţă /închiriere/ concesionare/ arendare etc.
  • Declaraţia de la Registrul Agricol atât pentru terenurile situate în intravilan cât şi pentru extravilan
  • Copie carte de identitate / buletin / pașaport proprietar

Observații

Pentru accesarea formularelor online aparținând departamentului taxe și impozite aveți nevoie de un cont verificat.

Puteți crea un cont accesând următorul link: creare cont.

Ulterior puteți solicita verificarea contului prin completarea formularului
Cerere înregistrare utilizator al sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale.
Pentru aprobarea acestei cereri este necesar ca un funcționar al Primăriei să vă verifice identitatea.