Interacționează cu Primăria Municipiului Dej


Primăria Municipiului Dej

Acasă Interacționează cu Primăria Municipiului Dej

Interacționează cu Primăria Municipiului Dej


Datorită necesității interacțiunii cât mai eficiente între cetățean și Primăria Municipiului Dej, instituția noastră pune la dispoziția cetățenilor următoarele moduri de interacțiune: direct la sediul Primăriei, online sau prin apelarea dispeceratului Primăriei.
Proiecte pe fonduri structurale„Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”„Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul municipiului Dej“
Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020
cod MySMIS 129268, cod SIPOCA 655

„Management performant si proceduri administrative simplificate pentru cetățenii Municipiului Dej“, cod MySMIS 155153, cod SIPOCA 1235Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Site-ului web al Programului Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.