Acord de amplasare temporară - persoanele fizice / juridice solicită online închirierea unui teren din domeniul public pentru desfăşurarea unor activităţi pe o durată predeterminată


Primăria Municipiului Dej

Interacționează cu Primăria Municipiului Dej

Lista acte necesare

  • Carte de identitate
  • Certificat de înregistrare al societății comerciale
  • Împuternicire în original sau copie legalizată
  • Avizul de Amplasare privind ocuparea temporară a domeniului public şi schiţa de amplasament
  • Declaraţia de Impunere privind ocuparea domeniului public
  • Copia chitanţei de plată a taxei de ocupare a domeniului public
  • Cerere tip pentru emitere aviz de funcţionare (temporar) privind comercializarea obiectelor specifice sărbătorilor de iarnă/ primăvară

Documente pentru descarcat