Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren


Primăria Municipiului Dej

Interacționează cu Primăria Municipiului Dej

Lista acte necesare


  • Declarație fiscală tip Model 2016 ITL - 003
  • Copie carte de identitate / buletin / pașaport proprietar/ coproprietari
  • Copie titlu de proprietate sau act de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, act de adjudecare, contract de schimb imobiliar, certificat de moștenitor, certificat de legatar, contract de donație, sentința judecătorească, etc)
  • Copie plan de amplasament în cazul în care s-au executat măsurători sau a fost schimbată categoria de folosință a terenului
  • Copie act de dezmembrare / parcelare , după caz
  • Copie act ieșire din indiviziune / act de partaj, după caz
  • Adeverință intrare în intravilanul localității, după caz
  • Adeverință privind încadrarea în zona de impozitare, în cazul terenurilor pentru care nu se menționează denumirea străzii în cuprinsul actului de dobândire / parcelare / dezmembrare sau ca urmare a intrării în intravilanul localității
  • Extras de Carte Funciară, după caz
  • Împuternicire și copie act de identitate împuternicit, dacă e cazul

Observații

Pentru accesarea formularelor online aparținând departamentului taxe și impozite aveți nevoie de un cont verificat.

Puteți crea un cont accesând următorul link: creare cont.

Ulterior puteți solicita verificarea contului prin completarea formularului
Cerere înregistrare utilizator al sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale.
Pentru aprobarea acestei cereri este necesar ca un funcționar al Primăriei să vă verifice identitatea.