Cerere indemnizaţie persoane care realizează venituri din activităţi independente agricole


Primăria Municipiului Dej

Interacționează cu Primăria Municipiului Dej

Lista acte necesare

  • Cerere tip
  • Carte de identitate/Buletin de identitate
  • Copie CI/BI a persoanei pentru care se solicită ancheta