Cerere eliberare Certificat de atestare fiscală


Primăria Municipiului Dej

Interacționează cu Primăria Municipiului Dej

Lista acte necesare

  • Cerere tip Model 2016 – ITL 010
  • Copie carte de identitate/buletin/ pașaport proprietari
  • Copie certificat de deces in cazul în care proprietarul bunului mobil/imobil este decedat
  • Împuternicire / procură și copie act de identitate împuternicit, dacă e cazul
  • Cerere pentru eliberare certificat de atestare fiscala privind impozitele și taxele locale persoane fizice

Observații

Pentru accesarea formularelor online aparținând departamentului taxe și impozite aveți nevoie de un cont verificat.

Puteți crea un cont accesând următorul link: creare cont.

Ulterior puteți solicita verificarea contului prin completarea formularului
Cerere înregistrare utilizator al sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale.
Pentru aprobarea acestei cereri este necesar ca un funcționar al Primăriei să vă verifice identitatea.