Cerere atribuire teren tineri


Primăria Municipiului Dej

Interacționează cu Primăria Municipiului Dej

Lista acte necesare

  • Cerere tip
  • Copie de pe certificatul de naştere al solicitantului (soţului / soţiei, dacă este cazul)
  • Copie de pe actul de identitate al solicitantului (soţului / soţiei, dacă este cazul)
  • Declaraţia solicitantului, (declaraţia soţului / soţiei, după caz) pe propria răspundere, că nu deţine sau că nu a deţinut în proprietate o locuinţa ori un teren destinat construirii unei locuinţe, autentificată notarial
  • Declaraţia autentificată Notarial prin care solicitantul (respectiv soţul / soţia, după caz) prin care ia la cunoştinţă şi se angajează să respecte prevederile prezentului regulament şi consimte să renunţe fără intervenţia instanţelor de judecată şi fără pretenţii de despăgubire, la terenul atribuit dacă nu respectă obligaţiie comodantului stabitilte prin prezentul regulament
  • Adeverință de venituri, inclusiv pentru soț/soție, după caz
  • Copie xerox de pe certificatul de căsătorie, după caz