Aviz de săpătură


Primăria Municipiului Dej

Interacționează cu Primăria Municipiului Dej

Acte necesare

  • Cerere tip
  • Certificat de urbanism
  • Autorizația de construire
  • Avizul unităţilor deţinătoare de reţele
  • Plan situație
  • Grafic de execuție
  • Avizul Brigăzii de Poliție Rutieră/Comisiei Tehnice pentru circulație
  • Copie după contract de refacere a lucrărilor (cu o firmă specializată)
  • Copie a procesului-verbal de predare-primire amplasament


Formulare online

Documente pentru descarcat